มูลนิธิตระกูลหวังอนุสรณ์ 泰國海南王氏宗親會 Wang Clan Memorial Foundation

18 ซ.อ่อนนุช 67/3 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร 02328-8064  โทรสาร 02328-8054
泰京 巴域区翁律路   第67/3 巷 门牌 18號   电话:02328-8064    传真:02328-8054
18 Soi 67/3, On-nut Rd., Prawet Sub-district, Prawet District, Bangkok 10250 Thailand. Tel. 02328-8064 Fax : 02328-8054